busmail testata

 

def flag-logoeac-llp_en copia

 


This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Business_mail Our Partners News & Events Gallery Other projects Downloads Links
Italian Bulgarian Finnish German The Learning Platform

 

 

 

Iam-a-star-project.png

Updated

7 Oct 2018

 

Spices

224945-CP-1-2005-1-IT-GRUNDTVIG-G11


e-spices

 

2008-1-IT2-GRU06-00547-1


bridge-it

 

510101-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP 


artery

510260-LLP-1-2010-1-PL-GRUNDTVIG-GMP

 


Grand Popo


The Business_mail Project

Liikekirjeenvaihtoprojekti

Liikekirjeenvaihtoprojektilla vastataan ulkomaalaisten kumppanien tai asiakkaiden kanssa liikeasioita hoitavien pienyritysten hankinta- ja myyntihenkilöstön tarpeisiin. Pienyritysten liikeyhteyksistä vastaavilla henkilöillä ei tavallisesti ole riittävän hyviä vieraan kielen käytännön taitoja tai kulttuurienvälisen viestinnän taitoja, joita tarvitaan liikeyhteyksien luomisessa ja ylläpitämisessä. Vain harvalla pienyrityksellä on mahdollisuus palkata erillistä ammattitaitoista tuonti- ja vientihenkilöstöä, ja usein näitä tehtäviä hoitavat henkilöt, jotka eivät ole saaneet tehtäviin kunnollista koulutusta.  Kielikoulut tarjoavat enimmäkseen vieraiden kielten yleiskursseja.

Yrityksille räätälöityjä kursseja on vähän, ne ovat kalliita eivätkä pienyritysten työntekijät tavallisesti voi osallistua niille, koska työpaikalla pidettäviä kursseja järjestetään yleensä suurille yrityksille. Pienyritysten tiukka työaikataulu estää työntekijöitä osallistumasta kielikouluissa järjestettäville kursseille, jotka edellyttävät säännöllistä läsnäoloa koko pitkän kurssin ajan.

Liikekirjeenvaihtoprojektissa englanninopettajat, vuorovaikutuskouluttajat ja verkko-opetuksen asiantuntijat kehittävät keinoja vastata edellä kuvattuun tilanteeseen

  • luomalla verkko-opetusalustan yrityksille suunnattujen liikeviestintätaitojen kurssien suunnittelua ja jakelua varten
  • laatimalla joukon verkkomoduuleja edellä mainituista aiheista
  • toteuttamalla englannin liikeviestinnän ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen pilottiverkkokurssin pienyritysten työntekijöille
  • arvioimalla koulutuksen tehokkuutta erilaisissa kulttuurisissa ja liiketoimintaympäristöissä.

Projektin lopputuotteena syntyy pätevä englannin liikeviestinnän ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen verkkokurssi, jolla käsitellään pienyritysten tuonti- ja vientitoiminnassa kohdattuja todellisia viestintävaikeuksia. Projektin tulokset hyödyttävät kaikkia osapuolia ja niitä levitetään laajasti Euroopan elinikäisen oppimisen yhteisössä.

 

 


 © Copyright 2010 Key & Key Communications  P.Iva 02107170546 - Italia - All rights reserved - Best view with Internet Explorer

 

TERMS OF USE OF THE BUSINESS MAIL WEBSITE AND VLCE PLATFORM:

 

AVO bell


learnwell logo


english at work


key&key