busmail testata

 

def flag-logoeac-llp_en copia

 


This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Business_mail Our Partners News & Events Gallery Other projects Downloads Links
Italian Bulgarian Finnish German The Learning Platform

 

 

 

Iam-a-star-project.png

Updated

7 Oct 2018

 

Spices

224945-CP-1-2005-1-IT-GRUNDTVIG-G11


e-spices

 

2008-1-IT2-GRU06-00547-1


bridge-it

 

510101-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP 


artery

510260-LLP-1-2010-1-PL-GRUNDTVIG-GMP

 


Grand Popo


The Business_mail Project

Проектът

Проектът business_mail има за цел да отговори на езиковите нужди на работещите в малки предприятия, които поддържат или искат да създадат бизнес контакти с чуждестранни клиенти / партньори.

 

Работещите в тези фирми не винаги притежават умения и знания по английски език както и интеркултурни компетентности, които да им позволят успешно да си партнират с международни фирми. Малък брой предприятия могат да си позволят да наемат специалисти, които да се занимават само и единствено с международна кореспонденция. В повечето случаи служителите от тези фирми, които не притежават необходимите познания, се нагърбват допълнително и с тази дейност.

От друга страна курсовете по английски език, които се предлагат от езиковите центрове, са предимно по общ английски.

 

Предлаганите курсове  по бизнес английски обикновено са малко на брой, скъпи като цена и не на последно място недостъпни за работещите в малки предприятия: обикновено курсове по английски на работното място се провеждат в големи предприятия.  Динамичният и кампаниен ритъм на работа в повечето малки предприятия изключва възможността за учене на английски език в езиков център, където е необходимо  ритмично посещение за дълъг период от време.

 

Европейският проект business_mail, в който участват преподаватели по английски език, обучители и експерти в областта на е-обучението предлага отговор на описаната по-горе ситуация. Той:

-      ще предостави платформа за създаване и провеждане на курсове по бизнес комуникация

-      ще предложи поредица от онлайн модули по бизнес английски

-      ще предостави възможност на курсисти от малки предприятия от страните-партньори по проекта да придобият знания и умения по бизнес английски и интеркултурни компетентности чрез пилотен онлайн курс

-      ще даде оценка на ефикасността от обучението в културен и бизнес контекст

 

Крайният продукт на проекта ще бъде валидиран онлайн курс  по бизнес английски и интеркултурни компетентности, който ще отговори на реалните проблеми, пред които са изправени работещите в малки предприятия. Резултатите от проекта ще бъдат използвани от всички партньори и ще бъдат разпространени сред европейските организации, които работят по програма „Учене през целия живот”.

 


 © Copyright 2010 Key & Key Communications  P.Iva 02107170546 - Italia - All rights reserved - Best view with Internet Explorer

 

TERMS OF USE OF THE BUSINESS MAIL WEBSITE AND VLCE PLATFORM:

 

AVO bell


learnwell logo


english at work


key&key